Gymnázium Andreja Kmeťa a Europe Direct Banskobystrický región pripravujú prvovoličov na eurovoľby

Banská Bystrica, 13. máj 2024 – V rámci našich vzdelávacích aktivít v Europe Direct Banskobystrický región sme usporiadali interaktívny vzdelávací deň pre prvovoličov na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici. Toto podujatie je súčasťou širšieho úsilia zvýšiť povedomie mladých ľudí o význame európskych volieb a demokratických procesov v Európskej únii.

Zvyšovanie povedomia o význame volieb

Lektorský tím Europe Direct prednášku zameranú na dôležitosť účasti v eurovoľbách a na pochopenie, ako rozhodnutia na európskej úrovni ovplyvňujú každodenný život občanov. Dvaja študenti Gymnázia Andreja Kmeťa, vytvorili a prezentovali svojim spolužiakom prezentáciu, ktorá detailne vysvetľovala fungovanie Európskej únie, vrátane jej hlavných inštitúcií a legislatívneho procesu. Tento prístup peer-to-peer vzdelávania pomáha zvyšovať angažovanosť a zrozumiteľnosť témy medzi mladými.

Praktický workshop: hľadanie EÚ podporených projektov

Časť dňa bola venovaná workshopu, kde študenti aktívne vyhľadávali projekty realizované v Banskobystrickom kraji s finančnou podporou z fondov EÚ. Táto aktivita mala za úlohu ukázať hmatateľné príklady využitia európskych fondov a ich pozitívneho dopadu na regionálny rozvoj.

Odmeny pre angažovaných študentov

Najaktívnejší účastníci dňa boli odmenení malými prekvapeniami. "Je nesmierne povzbudzujúce vidieť, ako študenti s nadšením prijímajú nové informácie a snažia sa aktívne zapájať do diskusií," povedal jeden z lektorov z Europe Direct.

Tento vzdelávací deň je príkladom úspešnej spolupráce medzi lokálnymi školami a Europe Direct Banskobystrický región, s cieľom vytvoriť u mladých ľudí silné základy pre informované a zodpovedné občianstvo v Európskej únii. Europe Direct Banskobystrický región plánuje pokračovať v podobných aktivitách aj v budúcnosti, aby podporil mladých ľudí v rozvoji ich demokratického povedomia a aktívnej účasti v európskom spoločenstve.


Priložené fotografie