Mladý Európan 2024

Dňa 12. júna 2024 sa v Žiline na Žilinskej univerzite uskutočnilo finále 19. ročníka súťaže Mladý Európan. Tento ročník prilákal talentovaných študentov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska, ktorí preukázali svoje vedomosti o Európskej únii. Súťaž bola organizovaná Zastúpením Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s regionálnymi informačnými centrami Europe Direct.

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže Mladý Európan je prehĺbiť vedomosti mladých ľudí o Európskej únii, jej histórii, inštitúciách, kultúre a politikách. Študenti museli preukázať nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti v oblasti európskych tém. Súťaž podporuje záujem mladých ľudí o európske dianie a motivuje ich k aktívnemu občianstvu.

Priebeh súťaže

Súťaž pozostávala z viacerých kôl, v ktorých študenti riešili rôzne úlohy a otázky týkajúce sa Európskej únie. Tímy, ktoré postúpili do finále, mali možnosť súťažiť na národnej úrovni a získať hodnotné ceny.

Víťazi súťaže:

  1. miesto: Gymnázium Golianova, Nitra
  2. miesto: Gymnázium Jána Chalupku, Brezno
  3. miesto: Gymnázium Poštová, Košice

Význam a prínos

Súťaž Mladý Európan má významný prínos pre vzdelávanie mladých ľudí a ich prípravu na život v modernej Európe. Podnecuje kritické myslenie, rozvíja komunikačné zručnosti a podporuje tímovú spoluprácu. Okrem toho poskytuje platformu na výmenu názorov a skúseností medzi študentmi z rôznych regiónov Slovenska.

Viac informácií nájdete na nivam.sk.