Návšteva vidieckej základnej školy v Sebechleboch

V utorok 28. mája 2024 sme mali tú česť navštíviť základnú školu v malebnej obci Sebechleby. Táto škola, známa svojím malým počtom žiakov v triedach, je dôležitým vzdelávacím centrom nielen pre obyvateľov Sebechlieb, ale aj pre deti z okolitých dediniek. Viac o škole sa dozviete na ich webovej stránke alebo Facebooku.

Interaktívne prednášky pre žiakov

Naša návšteva bola obohatená dvomi hlavnými aktivitami:

  1. Prednáška pre 6. a 7. ročník: Pre žiakov šiesteho a siedmeho ročníka sme si pripravili interaktívnu prednášku o Európskej únii, jej histórii a inštitúciách. Aby sme preverili pozornosť a vedomosti žiakov, použili sme obľúbený nástroj Kahoot. Tento kvíz nielenže bavil žiakov, ale aj odmeňoval najrýchlejších a najpozornejších súťažiacich.

  2. Prednáška pre 8. a 9. ročník: Starším žiakom, deviatakom a ôsmakom, sme predstavili tému falošných správ a ich rozpoznávania. V dnešnej dobe, kedy je záplava informácií obrovská, je kľúčové vedieť, ako rozlišovať pravdivé správy od tých nepravdivých a ako správne narábať s informáciami. Snažili sme sa zistiť, odkiaľ žiaci získavajú informácie a ako s nimi pracujú, aby sme im mohli poskytnúť čo najrelevantnejšie rady.

Diskusia o Eurovoľbách

Nezabudli sme sa venovať aj blížiacim sa Eurovoľbám. Diskutovali sme o dôležitosti účasti na voľbách a o tom, aký význam majú tieto voľby pre budúcnosť nás všetkých.

Záver

Návšteva základnej školy v Sebechleboch bola vynikajúcou príležitosťou na to, aby sme priblížili Európsku úniu žiakom a učiteľom v malých vidieckych školách. Vďaka aktivitám Europe Direct centra sme mohli poskytnúť cenné informácie a zábavnou formou podporiť vzdelávanie v našom regióne.

Ak máte záujem o podobné aktivity aj vo vašej škole, neváhajte nás kontaktovať. Radi prídeme kamkoľvek v rámci nášho regiónu. A nezabudnite ísť voliť 8. júna 2024! Vaša účasť je dôležitá.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami.


Priložené fotografie