Novinári z RTVS navštívili naše Europe Direct

Dňa 5. júna 2024 sme mali tú česť privítať v našom Europe Direct novinárov z RTVS. Cieľom ich návštevy bolo pripraviť reportáž o našej práci v rámci regiónu a predstaviť ju širšej verejnosti.

Návšteva domova dôchodcov

Jednou z hlavných aktivít počas tejto návštevy bola návšteva miestneho domova dôchodcov. Novinári mali možnosť vidieť, ako sa snažíme zapájať starších občanov do našich projektov a aktivít. Naše iniciatívy sú zamerané na podporu medzigeneračnej solidarity a aktívneho starnutia.

Odvysielanie reportáže

Reportáž z tejto návštevy bude odvysielaná na RTVS do konca týždňa. Veríme, že týmto spôsobom budeme môcť inšpirovať ďalších ľudí k aktívnemu zapojeniu sa do našich projektov a priblížiť našu prácu širšej verejnosti.

Poďakovanie a výzva k voľbám

Chceli by sme vyjadriť veľkú vďaku novinárom z RTVS za ich záujem a profesionalitu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a nové príležitosti, ktoré nám pomôžu ešte viac priblížiť našu prácu ľuďom.

Nezabudnite ísť voliť už 8. júna 2024! Vaša účasť je dôležitá pre budúcnosť nášho regiónu a celej krajiny.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami!


Priložené fotografie