Regionálne kolo súťaže Mladý Európan 2024 na gymnáziu Františka Švantnera

Regionálne kolo súťaže Mladý Európan 2024 na gymnáziu Františka Švantnera

Dňa 30. apríla 2024 sa na gymnáziu Františka Švantnera v Novej Bani konalo regionálne kolo súťaže Mladý Európan 2024. Táto súťaž je významnou udalosťou pre mladých študentov, ktorí majú záujem o prehĺbenie svojich vedomostí o Európskej únii.

Viac než len súťaž

Súťaž Mladý Európan nie je iba súťažou. Je to platforma, kde študenti môžu rozvíjať svoje poznatky o EÚ, jej histórii, geografii, politike a kultúre. Tento rok sa súťaž sústredila na aktuálne témy vrátane:

  • Európskych volieb: Študenti diskutovali o úlohe volieb v rámci EÚ a o tom, ako môžu občania aktívne prispievať k politickému procesu.
  • Digitálnej gramotnosti: S rozvojom digitálneho sveta je dôležité, aby mladí ľudia rozumeli jeho výhodám a nástrahám.
  • Európskej zelenej dohody: Diskusia sa zamerala na environmentálne ciele EÚ a opatrenia na ochranu životného prostredia.

Výsledky súťaže


1. miesto: Gymnázium Františka Švantnera v zložení Michal Jenis, Samuel Pauček a Lukáš Tužinský

2. miesto: Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica v zložení Tereza Slaná, Viktória Prebelová a Kristián Šotek

3. miesto: Gymnázium Detva v zložení Sára Zeliesková, Simona Stehlíková a Martin Michálik

Cieľ súťaže a záver

Súťaž Mladý Európan si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o participatívnom občianstve EÚ medzi stredoškolskými študentmi a vytvoriť priestor pre inovatívne mysle mladej generácie. Súťaž Mladý Európan poskytuje jedinečnú príležitosť študentom preukázať svoje vedomosti a kreativitu, zatiaľ čo sa zoznamujú s dôležitými európskymi témami.

Zároveň chceme vyjadriť vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a priebehu súťaže, ako aj účastníkom za ich účasť a nadšenie. Dúfame, že tento ročník bude mostom pre mladých ľudí k aktívnemu občianstvu a hlbšiemu porozumeniu Európskej únii.


Priložené fotografie