Ako Europe Direct Banskobystrický región podporuje rozvoj slovenského vidieka

Ako Europe Direct Banskobystrický región podporuje rozvoj slovenského vidieka

Banská Bystrica, 16. apríl 2024 – V Nízkych Tatier, na malebných Táľoch, sa dňa 16. apríla 2024 uskutočnila konferencia s cieľom zatraktívniť slovenské vidiecke oblasti. Podujatie, ktorého sa zúčastnilo viac ako 60 predstaviteľov z rôznych sektorov, bolo obohatené o prítomnosť tímu Europe Direct Banskobystrický región.

Zameranie na spoluprácu a inovácie

Konferencia kládla dôraz na potrebu vzájomnej spolupráce a využívanie nových prístupov pre rozvoj vidieka. Jedným z bodov programu bolo predstavenie iniciatívy Rural pact, ktorá je súčasťou širšej európskej agendy na podporu vidieckych oblastí. Táto iniciatíva podnecuje lokálne a regionálne orgány k aktívnej účasti na vytváraní a implementácii stratégií zameraných na zlepšenie životných podmienok na vidieku.

"Iniciatíva Rural Pact je kľúčová pre zabezpečenie udržateľného rozvoja a prosperity slovenského vidieka. Ponúka nástroje a zdroje, ktoré môžu naše komunity využiť na to, aby sa stali atraktívnejšími a životaschopnejšími,"

Európske voľby ako príležitosť pre vidiek

Jedným z dôležitých odkazov konferencie bolo aj priblíženie nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 8. júna 2024. Tieto voľby predstavujú pre občanov nielen právo, ale aj zodpovednosť prispieť k formovaniu politík, ktoré priamo ovplyvňujú vidiecke oblasti.

"Využitím svojho hlasu v európskych voľbách môže každý z nás ovplyvniť, aké zdroje budú dostupné pre naše vidiecke oblasti. Je to jedinečná príležitosť zmeniť budúcnosť vidieka na lepšie," zdôraznil Kováč.

Budúcnosť je na vidieku

Slovenský vidiek stojí pred mnohými výzvami, ale zároveň aj pred obrovskými príležitosťami. Konferencia ukázala, že prostredníctvom iniciatív ako je Rural Pact, spolupráce na všetkých úrovniach a aktívneho zapojenia do európskych volieb môžu byť tieto príležitosti využité na maximum.

"Sme presvedčení, že slovenský vidiek môže prosperovať a stať sa modelom pre ostatné regióny v Európe. Potenciál tu je, stačí ho len správne využiť,".

Vidiek očakáva svoju transformáciu a Europe Direct Banskobystrický región je tu, aby podporil túto zmenu k lepšej budúcnosti.Priložené fotografie