Diskusia s krupinskými seniorkami

| Iné: Aktivity

V stredu 18.1. sme zavítali medzi krupinské dôchodkyne, bývalé pani učiteľky, do klubu dôchodcov v Krupine,  a okrem všeobecných informácií o fungovaní EÚ sme s nimi diksutovali aj o ochrane osobných údajov, keďže Deň ochrany osobných údajov si pripomíname 28. januára.

Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o tom, ako sa údaje zhromažďujú a spracúvajú a pomôcť tak občanom pri ochrane ich súkromia. 

Deň ochrany osobných údajov nám 28. januára pripomína, aby sme s osobnými informáciami v súkromí i na pracovisku zaobchádzali zodpovedne.


10 skvelých tipov, ako sa chrániť na internete aj mimo neho 

(zdroj: https://www.edenred.sk/blog/den-ochrany-osobnych-udajov/):

Osobné údaje sú všade.​ Viete, komu každému dávate súhlas s osobnými údajmi? Odklikávajte premyslene.

Povolenie spracovávať osobné údaje. Ste si istí, že ste vždy poskytli súhlas?​ Vedeli ste, že existuje 6 právnych dôvodov​ na spracovanie osobných údajov?​

Cieľ spracovanie údajov. Každá spoločnosť potrebuje udať cieľ pre spracovávanie ​osobných údajov.​ Poznáte cieľ, keď dávate súhlas?

Informácie poskytované spoločnosti.​ Spoločnosť by mala byť transparentná. ​Viete, čo robia spoločnosti, ktorým ste dali vaše osobné údaje pre ochranu údajov?​

Práva klientov. Svoje osobné údaje máte právo kontrolovať. ​Môžete požiadať o ich​ opravu​, námietku​, prístup​ alebo vymazanie​.

Minimalizácia osobných údajov. Obmedzte zhromažďovanie osobných údajov len na to, čo je nutné. ​Nezadávajte údaje, ktoré nie sú povinné!​

Doba uchovania osobných údajov. Každý osobný údaj musí mať dátum exspirácie.​ Vyžiadajte si výmaz svojich osobných údajov.

Dôvernosť osobných údajov. Dávajte si pozor na to, kam všade poskytujete údaje. ​Obmedzte riziká,​ obmedzte prístup k vašim dátam!

​Bezpečnosť. ​Dbajte na rešpektovanie vášho súkromia!​ Ochraňujte osobné údaje vo svojom každodennom živote!​

Mapovanie údajov.​ Sledujte svoju digitálnu cestu osobných údajov. ​Viete, ako mapovať svoje osobné údaje?​


Priložené fotografie