Europer Direct Banskobystrický región na Konferencii EPALE: Učenie sa ako cesta ku kritickému mysleniu dospelých

Dňa 15. mája 2024 sa náš tím z Europer Direct Banskobystrický región zúčastnil Konferencie EPALE (elektronickej platformy pre vzdelávanie dospelých) s názvom "Učenie sa ako cesta ku kritickému mysleniu dospelých". Toto podujatie prinieslo množstvo zaujímavých pohľadov a užitočných tipov na to, ako zvládnuť nápor informácií a dezinformácií.

Kľúčové témy konferencie

Hlavným cieľom konferencie bolo zvýšiť povedomie o dôležitosti kritického myslenia v dnešnej informačnej dobe. Diskutovali sme o rôznych technikách a metódach, ktoré môžu dospelí využiť na efektívne rozlišovanie medzi faktami a fikciou.

Zaujímavé pohľady

  • Kritické myslenie a médiá: Prednášky sa zamerali na to, ako médiá ovplyvňujú naše vnímanie reality a ako si vybudovať schopnosť kritického myslenia voči informáciám, ktoré prijímame každý deň.
  • Nástroje na rozlíšenie faktov od dezinformácií: Odborníci predstavili rôzne nástroje a techniky, ktoré pomáhajú identifikovať dôveryhodné zdroje informácií.

Prínosy pre účastníkov

Účastníci konferencie získali cenné poznatky o tom, ako sa efektívne brániť proti dezinformáciám a ako rozvíjať svoje kritické myslenie. Podujatie bolo skvelou príležitosťou na výmenu skúseností a názorov medzi odborníkmi a laikmi.

Spolupráca s kolegami

Na tejto výnimočnej konferencii sme sa stretli aj s kolegami z Europe Direct Žilina. Táto spolupráca nám umožnila zdieľať skúsenosti a posilniť naše vzájomné vzťahy v rámci Europer Direct siete.

Záver

Konferencia EPALE s názvom "Učenie sa ako cesta ku kritickému mysleniu dospelých" bola vynikajúcou príležitosťou pre všetkých zúčastnených rozšíriť svoje obzory a získať nové nástroje na boj proti dezinformáciám.

Pre viac informácií o programe konferencie navštívte tento odkaz.

Ďakujeme všetkým organizátorom a účastníkom za skvelé podujatie!


Priložené fotografie