Európska Banská Bystrica: Oslava 20 rokov Slovenska v Európskej únii

10. máj 2024, Banská Bystrica – Významný deň pre Slovensko a Európsku úniu bol včera oslávený v srdci Slovenska, v Banskej Bystrici, kde miestne námestie SNP sa premenilo na centrum európskeho ducha a spolupráce. Udalosť pod názvom "Európska Banská Bystrica" bola nielen oslavou 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, ale zároveň si pripomenula Deň Európy, ktorý sa oslavuje na počesť mieru a jednoty v Európe.

Slávnostné otvorenie

Podujatie sa začalo o 13:00 hodine slávnostným otvorením, ktoré uviedli predstavitelia mesta a regiónu spolu s hostiteľmi z Europe Direct. Pripomienky o význame EÚ pre Slovensko dali tomuto stretnutiu hlbší význam, zdôrazňujúc pokroky a výhody, ktoré členstvo prinieslo.

Kultúrne a vzdelávacie aktivity

Návštevníci mohli sledovať tanečné vystúpenia miestnej ZUŠ J. Cikkera, ktoré boli následované prezentáciami projektov Erasmus+, ukazujúcimi príležitosti pre mladých ľudí študovať a pracovať v zahraničí. Taktiež boli aj kynologické ukážky a dynamické vystúpenie AKU percussion group z Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktoré oslnilo publikum svojou energiou a talentom.

Hodnotenie a diskusie

O 15:00 hodine nasledovalo "Zhodnotenie 20 rokov v EÚ", kde rečníci z organizácie Team Europe diskutovali o dopadoch a výzvach európskej integrácie. Rozpravy sa zameriavali na budúcnosť EÚ, demokraciu, ekonomiku a ako Slovensko môže naďalej ťažiť z členstva.

Umelecké vystúpenia a zábava

Večerné hodiny prinesli hudobné a umelecké vystúpenia, vrátane koncertu Andya Lou a záverečného setu DJ Rasty, ktoré zabezpečili, že oslavy pokračovali do neskorých večerných hodín.

Doprovodné aktivity

Okrem hlavného programu boli k dispozícii informačné stánky o EÚ, simulovaný hraničný priechod, a návštevníci mali možnosť voľného vstupu na Hodinovú vežu, čo pridalo k oslave edukatívny rozmer.

Podujatie "Európska Banská Bystrica" tak celkovo zdôraznilo silu a hodnotu európskej spolupráce a poskytlo miesto pre osvetu, diskusiu a oslavu významného míľnika pre Slovensko v rámci Európskej únie.


Priložené fotografie