Návšteva EUROPE DIRECT Banskobystrický región na Základnej škole Jozefa Cígera Hronského v Krupine

Dňa 28. mája sme navšívili Základnú školu Jozefa Cígera Hronského v Krupine. Táto návšteva bola súčasťou ich iniciatívy vzdelávať mladú generáciu o Európskej únii a jej výhodách.

Vzdelávacie aktivity prebehli v troch ročníkoch, konkrétne v siedmom, ôsmom a deviatom ročníku. Zo siedmeho ročníka sa školenia zúčastnili obe triedy, A aj B. Každá trieda zažila dynamické prezentácie, po ktorých nasledovali zaujímavé diskusie. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa o výhodách života v členských štátoch EÚ a o prínosoch Eurozóny. Oboznámili sa s úlohami jednotlivých inštitúcií v rámci Európskej únie a porozumeli významu Eurozóny.

Jedným z hlavných bodov stretnutia bolo vysvetlenie dôležitosti účasti na európskych voľbách, ktoré sa čoskoro uskutočnia. Žiaci, ktorí sa do nich ešte nemôžu aktívne zapojiť, budú mať túto možnosť v nasledujúcom volebnom období, keď dosiahnu plnoletosť.

Školenie pokračovalo veľmi aktuálnou témou - „bezpečnosť na internete“. V rámci tejto časti sme žiakom vysvetlili nutnosť zvýšiť bezpečnosť ich hesiel pri mailových adresách a účtoch na sociálnych sieťach. Diskutovali sme aj o nutnosti byť obozretný pri zdieľaní obsahu na sociálnych sieťach a o hrozbách phishingu v podobe e-mailovej komunikácie.

Na záver interaktívneho školenia nechýbal ani súťažný online kvíz. Víťazi kvízu obdržali hodnotné darčekové predmety a informačné materiály. Celé podujatie sa nieslo v priateľskej atmosfére a tešíme sa na ďalšie návštevy v Krupine!

EUROPE DIRECT Banskobystrický región si veľmi cení spoluprácu so školami a verí, že tieto vzdelávacie aktivity pomôžu mladým ľuďom lepšie porozumieť významu Európskej únie. Taktiež dúfame, že ich inšpirujeme k aktívnemu zapojeniu sa do európskych procesov a volieb, ktoré sú kľúčové pre budúcnosť našej spoločnej Európy.


Priložené fotografie