Newsletter 2022

Milí čitateľ, milá čitateľka, rok 2022 je na konci, a preto nadišiel čas zosumarizovať naše aktivity a vyzdvihnúť najdôležitejšie momenty našej práce v Europe Direct Banskobystrický región.

Naše aktivity v plnom prúde odštartovali v marci. Prípravy začali už mesiace vopred, kým nadišiel dátum podujatia Konferencia Vidiek Ženám v Štiavnických Baniach. Podujatie bolo organizované občianskym združením Vidiecky parlament na Slovensku a my sme boli spoluorganizátorom. Na konferencii sme prispeli prednáškou o tom, čo robí Európska únia pre ženy a samozrejme nechýbal ani náš informačný stánok, pri ktorom sa účastníčky a účastníci mohli hlbšie informovať o našich aktivitách a dianí v EÚ.

V prvej polovici roku 2022 sa nám podarilo zorganizovať prednášky pre žiakov stredných škôl v Krupine a v Želovciach. Žiaci sa dozvedeli mnoho užitočných informácii o EÚ počas workshopu s názvom EÚ v kocke. Či už išlo o základné informácie, históriu či inštitúcie, žiaci sa nebáli diskutovať a rozširovať si tak svoje obzory. Okrem toho sme študentom počas stretnutí prezentovali aj program Erasmus plus a ukázali im možnosti, ktoré im v súčasnosti EÚ ponúka.

V apríli sme sa zúčastnili podujatí k udržateľnej mobilite, ktoré sa konali v rámci stretnutia Európskeho klimatického paktu v Banskej Štiavnici. Ambasádori absolvovali workshop zameraný na behaviorálne techniky (s ťažiskom na mobilitu) a sériu podujatí na motiváciu a aktiváciu občanov k pešej mobilite „Pešo do múzea, pešo po Štiavnici“.

Naše aprílové aktivity pokračovali účasťou na Konferencii pre mladých, súčasťou ktorej bolo aj vyhodnotenie prehliadky Vandrovalo Vajce. Po úvodnom otvorení podujatia starostom obce sa účastníkom prihovoril europoslanec Robert Hajšel a následne si účastníci mohli vypočuť viac o Európskom roku mládeže v podaní našej manažérky, následne reprezentantky Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku hovorili na tému EÚ v kocke a dezinformácie.

Apríl sme uzatvorili regionálnym kolom súťaže Mladý Európan. Na pôde gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine sa uskutočnilo regionálne kolo 17. ročníka tejto vedomostnej súťaže, v ktorej si žiaci gymnázií z okresov Krupina, Detva a Banská Štiavnica, mali možnosť zmerať si vedomosti z rôznych oblastí Európskej únie.

Veľký moment pre naše centrum nastal na začiatku mája. 2.5. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie kancelárie Europe Direct Banskobystrický región. Otvorenia sa zúčastnili viacerí významní hostia, medzi nimi predseda Banskobystrického samosprávneho kraja pán Ján Lunter, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Martin Klus, zástupca primátora mesta Banská Bystrica pán Milan Lichý, vedúci Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pán Vladimír Šucha a zástupcovia kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

V nedeľu 15.5.2022 sme naplánovali s Klubom slovenských turistov (KST) v Krupine a OZ Nádej v Uňatíne turistickú prechádzku k Hostečnej studničke pri Uňatíne. Príležitosť na oddych v prírode spojený s diskusiu a s občerstvením pri Ľudovom dome v Uňatíne. Oboznámili sme účastníkov s činnosťou ED, plánovanými aktivitami a dostali aj pozvanie do kancelárie v Banskej Bystrici.

Na začiatku júna sme sa zúčastnili podujatia Dni mesta Krupina. V informačnom stánku sme občanom tohto mesta ponúkli možnosť informovať sa o činnostiach Európskej Únie ako aj nášho informačného centra.

V tom istom meste sme ostali aj na naše ďalšie podujatie. Dňa 14.6. sme v Kine Kultúra so žiakmi krupinských stredných a základných škôl a tiež žiakmi zo ZŠ Bzovík zorganizovali diskusiu o Európskej únii. Hlavným bodom programu bola diskusia s hosťom prof. Vladimírom Šuchom, ktorý je predsedom Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Diskusia bola zameraná na dezinformácie a vývoj našej spoločnosti. Študenti sa dozvedeli ako ich identifikovať a taktiež mali možnosť klásť otázky.

Naše centrum nezaháľalo ani počas leta. V júli a auguste sme boli súčasťou hneď niekoľkých podujatí. 7. júla sa konala záverečná konferencia projektu #CLIFF - CLImate is aFFecting us (Klíma nás ovplyvňuje) v priestoroch Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja a naše Europe Direct bolo súčasťou. Prítomných sme informovali o aktivitách ED a ponúkli im informačné materiály k zeleným témam, ktoré boli aj prezentované na konferencii.

V druhej polovici júla sa v našom regióne konala mobilita Erasmus projektu Youth Action for Nature and Wellbeing. Pre účastníkov z Lotyšska, Španielska, Írska a Slovenska sme predstavili Európsky rok mládeže a Európsky zbor solidarity prostredníctvom ktorého sa môžu mladí ľudia z EÚ aktívne zapájať do komunitných projektov. Po online prednáške sme im predstavili aktivity nášho ED a ponúkli tlačené materiály s informáciami o činnosti EÚ v oblasti mládeže a zelených tém.

Tiež sme s našimi aktivitami navštívili Lišov Múzeum, kde počas leta pôsobili študenti z rôznych krajín EÚ a pozvali sme sem aj našich spolupracovníkov a známych, aby sme si multikulturalizmus vyskúšali v praxi.

Na konci leta sme zavítali aj na zmáme podujatie Kremnické Gagy. Návštevníkom z celého Slovenska sme spestrili program rôznymi zaujímavými vedomostnými súťažami a naším informačným stánkom.

Jeseň sa opäť niesla v duchu workshopov. Počas 4 mesiacov sa nám podarilo zorganizovať workshopy pre základné školy v Krupine, Sebechleboch, Hontianskych Nemciach, Bzovíku, Valaskej, Brezne a Kriváni. Žiaci ôsmych a deviatych ročníkov diskutovali najmä o histórii EÚ a jej inštitúciách. Na konci každého workshopu mali potom možnosť otestovať svoje vedomosti v kvíze a najlepší tím si vždy odniesol cenu.

Okrem toho sme sa aktívne zúčastňovali aj mnohých ďalších podujatí. Náš infostánok bol prítomný na Radvanskom jarmoku, Noci výskumníkov, Erasmus days v SC Europa, na konferencii Budúcnosť slovenského vidieka v Papradne, na stretnutí dôchodcov z Hronského Beňadika a okolia, na 21. ročníku vyhodnotenia súťaže Vidiecka žena roka v Trnavej Hore, na Dni vidieka v Národnej rade, na 12. ročníku Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku vo Zvolene, na konferencii Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici… Účastníkom sme ponúkali informácie o aktivitách nášho ED, Európskej únie a diskutovali sme s nimi na rôzne témy týkajúce sa EÚ.

Tiež sa nám podarilo usporiadať úspešné workshopy pre učiteľov na základných školách vo Valaskej a Brezne. Ich hlavným cieľom bolo informovať učiteľov o programe Erasmus plus, ukázať im možnosti, cestu ako sa zapojiť a zodpovedať ich otázky.

Koncom novembra sme tiež zavítali na Technickú Univerzitu vo Zvolene. Pre študentov a učiteľov environmentálnych odborov sme pripravili prednášku a diskusiu o European Green Deal (Európskej Zelenej dohode). Rozprávali sme sa o dôvodoch jej vzniku, politikách, ktoré sú jej súčasťou či o cieľoch, ktoré sa dohoda snaží dosiahnuť.

Rok sme zavŕšili účasťou na vianočných trhoch Lišov Múzea, kde boli prítomní zástupcovia z Banskobystrického samosprávneho kraja a jeho rozvojovej agentúry Dobrý kraj, ktorí slávnostne otvorili regionálny informačný bod s kaviarňou. Okrem nich sme sa rozprávali s remeselníkmi, predávajúcimi a aj kupujúcimi a spoločne sme sa naladili na vianočný čas.

Ďakujeme všetkým za spoluprácu počas uplynulého roka a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2023. V prípade záujmu o naše aktivity nás kontaktujte na info@edbanskobystrickyregion.eu Viac sa o našich aktivitách dočítate na https://edbanskobystrickyregion.eu/ alebo na našich sociálnych sieťach.


Priložené fotografie