O nás

Centrum EUROPE DIRECT Banskobystrický región je súčasťou siete ED centier na Slovensku, ktoré sú jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom Slovenskej republiky na miestnej a regionálnej úrovni. Úlohou centra je poskytovať bezplatne včasné a objektívne informácie týkajúcich sa Európskej únie a jej záležitostiach. Veľkú časť úsilia centrum venuje prehĺbeniu spolupráce EÚ s občanmi, najmä o jej budúcnosti a smerovaní. Jednou z priorít centra je vedenie dialógov s občanmi spojenými s celým radom podujatí a seminárov s cieľom lepšieho pochopenia fungovania EÚ a jej parlamentnej demokracie.

Dôraz je kladený na zvýšenie informovanosti občanov o výhodách EÚ, ktoré denne využívajú. Viete, aké sú Vaše práva a ako ich možno využiť v rôznych oblastiach života? Centrum aktívne podporuje európske občianstvo na školách a iných vzdelávacích inštitúciách, koordinuje svoju činnosť s ostatnými sieťami EUROPE DIRECT v jednotlivých regiónoch Slovenska s cieľom zabezpečiť ľahší prístup pre všetky dotknuté skupiny, ako sú občania, organizácie, podniky, mestá, obce a pod.

Prevádzkovateľom ED Banskobystrický región je občianske združenie Vidiecky parlament mladých na Slovensku, ktoré uspelo v projektovej výzve, ktorú vyhlásila Európska komisia.   

V centre EUROPE DIRECT Banskobystrický región máte možnosť sa dostať k aktualitám z EÚ, k Encyklopédii informácií o Európskej únii, k Euroústave a k informáciám o členstve Slovenska v Európskej únii, ktoré sa dotýkajú inštitúcií, legislatívy, politiky, programov, systémov a možností financovania Európskej únie i prebiehajúcich aktivít Európskeho spoločenstva.

Okrem všeobecných informačných služieb vám ponúkame možnosť zúčastniť sa na rôznych podujatiach a súťažiach, ktoré centrum pre vás pripravuje. Sledovaním našej webstránky, facebooku a instagramu sa dozviete o organizovaní informačných dní, podujatí, súťaží, seminárov alebo ankiet.

V centre EUROPE DIRECT Banskobystrický región sú pre vás k dispozícií bezplatné tlačené materiály a brožúry vydávané európskymi inštitúciami a Úradom vlády SR.

Od nás môžete telefonicky, prostredníctvom internetu alebo emailom kontaktovať medzinárodnú službu EUROPE DIRECT, ktorá je dostupná aj v slovenskom jazyku.

Informácie týkajúce sa Európskej únie si môžete u nás vyhľadávať aj osobne a to  prostredníctvom internetu, k dispozícii je Vám množstvo oficiálnych webových lokalít a bezplatných databáz, vrátane audiovizuálnej knižnice a serveru Európa.

V prípade Vášho záujmu môžete u nás svoje otázky, námety a názory adresovať priamo inštitúciám Európskej únie.

Navštívte naše centrum EUROPE DIRECT Banskobystrický región osobne, alebo nás kontaktujte pomocou telefónnej linky, či emailu.