Odhaľ a poraz falošné správy!

V pondelok 13.2.2023 sme s našou interaktívnou prednáškou o EÚ a dezinformáciách zavítali na ZŠ Senohrad.

Počas dvoch hodín sme s ôsmakmi a deviatakmi diskutovali o ich skúsenostiach so spracovávaním rôznych informácií, s ktorými sa stretávajú. Na záver prvej časti, ktorá bola o všeobecných informáciách o EÚ,  sme si zahrali Kahoot kvíz a najúspešnejší žiaci dostali malé odmeny. Druhú časť sme ukončili analýzou článku v skupinách, kde si žiaci prakticky odskúšali ako dešifrovať znaky dezinformačných kanálov.

V poobedňajších hodinách sme pokračovali s učiteľmi, ktorí mali záujem o najpopulárnejší program EÚ, ktorým je Erasmus+. Zároveň sme im predstavili vzdelávací kútik EÚ (https://learning-corner.learning.europa.eu/index_sk), ktorý ponúka kopec užitočných materiálov na prácu na hodinách. Tiež sme im dali do pozornosti stránku euromýty (https://slovakia.representation.ec.europa.eu/aktuality-podujatia/euromyty_sk), ktorá objasňuje dezinformačné články šíriace sa internetom.

Ďakujeme za pozvanie pani učiteľke Horniakovej  a vedeniu ZŠ s MŠ Senohrad.

Niečo o nás napísali: https://zssenohrad.edupage.org/news/?gtnid=546#


Priložené fotografie