Oslava Dňa Európy v základnej škole v Kriváni

Kriváň, 11. mája 2024 – Piatok 10. mája, sme mali tú česť zúčastniť sa na oslavách Dňa Európy v základnej škole v Kriváni. Tento deň, ktorý si pripomíname každoročne, bol tentokrát obohatený o priamu účasť a interakciu s deťmi a učiteľmi tejto školy. Škola premenila svoje priestory na miesto plné európskeho ducha a vzdelávania. Od ranných hodín sa žiaci zúčastňovali na rôznych aktivitách, ktoré mali za cieľ priblížiť im hodnoty a fungovanie Európskej únie. Náš team Europe Direct Banskobystrický región si pripravil workshop a prednášku, kde sme žiakom vysvetlili, ako funguje EÚ, aké má inštitúcie a ako môžu občania EÚ využívať svoje práva a možnosti. Deti boli výnimočne nadšené, keď sa dozvedeli viac o rôznych kultúrach a jazykoch, ktoré sa v Európe hovoria. Vrcholom dňa bola vedomostná súťaž, v ktorej žiaci preukázali svoje znalosti o Európskej únii. Otázky zahŕňali geografiu, históriu, kultúru a aktuálne politické procesy v EÚ. Súťaž bola napínavá a edukatívna, a traja najlepší účastníci si odniesli malé darčeky a uznania. Reakcie zo strany školy i žiakov boli mimoriadne pozitívne. Učitelia ocenili, že takéto podujatia výrazne prispievajú k zvýšeniu záujmu detí o dianie vo svete a v Európskej únii.

Na záver by sme chceli poďakovať vedeniu školy za pozvanie a za to, že nám umožnili byť súčasťou tejto krásnej oslavy. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie, kde budeme môcť spoločne oslavovať a vzdelávať mladé mysle o dôležitosti európskej integrácie a spolupráce. Ďakujeme všetkým a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity!


Priložené fotografie