Podpora poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry

Európska komisia schválila slovenskú schému na podporu poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry v súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine vo výške 50 miliónov eur.
 
Pomoc sa v rámci schémy bude vyplácať formou priamych grantov. Jej účelom je pomôcť poľnohospodárom prekonať hospodárske a finančné ťažkosti spojené s energetickými a inými vstupnými nákladmi v dôsledku súčasnej geopolitickej krízy. 

Pomoc by nemala presiahnuť 250 000 eur na príjemcu pôsobiaceho v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov a 300 000 eur na príjemcu pôsobiaceho v odvetví rybolovu a akvakultúry. Granty by mali byť poskytnuté najneskôr do 31. decembra 2023.