Prednáška na Základnej škole Kriváň o EÚ v kocke

25.11.2022 sme navštívili Základnú školu Kriváň s našou prednáškou  EÚ v kocke. Najprv sme diskutovali so siedmakmi a na ďalšej hodine s ôsmakmi, ktorí sa práve na hodinách dejepisu začali učiť o Európskej únií a tak si nás pani učiteľka zavolala, aby sme uviedli túto tému z nášho pohľadu.

Ďakujeme za pozvanie  https://zskrivan.edupage.org/ a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Priložené fotografie