Prednáška na ZŠ s MŠ v Brezne

V pondelok 5.12.2022 sme na zavolanie pani učiteľky Belkovej prišli s našou prednáškou EÚ v kocke na ZŚ s MŠ Pionierska 2, Brezno. Žiaci ôsmeho ročníka sa aktívne zapájali a všeličo už vedeli, tak sme mohli trošku aj podebatovať o EÚ. 

Po vyučovaní sme venovali hodinku učiteľom, ktorí sa aktívne zaujímali o program Erasmus+. Vysvetlili sme im štruktúru programu, financovanie a možnosti ich zapojenia sa do tohto úspešného programu EÚ.
V dobrej nálade sme sa rozchádzali s prísľubom, že do tejto školy ešte zavítame začiatkom budúceho roka s prednáškou o dezinformáciách pre žiakov a aj učiteľov.

Priložené fotografie