Prezentácia o Európskej únii v Trnavej Hore

V pondelok 30.1. sme si pre žiakov 8. a 9. ročníka na základnej škole v obci Trnavá Hora pripravili prezentáciu o Európskej únii, jej fungovaní a diskutovali sme o jej výhodách pre nás Slovákov. 

28.1. sme si pripomínali Európsky deň ochrany osobných údajov a tak sme žiakom priblížili aj túto tému.
Na záver sme si zahrali Kahoot kvíz a víťazi dostali malé odmeny.

Priložené fotografie