Spoločná akcia v dedinke Lišov - upratovanie chotára

13. apríla 2024, sa v obci Lišov odohrala významná udalosť, ktorá zvýraznila dôležitosť spolupráce a angažovanosti v boji proti znečisteniu. V rámci miestnej iniciatívy, v spolupráci s našim Europe Direct, sa obyvatelia Lišova spojili a usporiadali úspešnú čistiacu akciu. Výsledkom bolo odstránenie 56 vriec odpadu z miestneho chotára, čo predstavuje významný krok k ochrane a zveľadeniu našej prírody.

Edukácia a aktívne kroky

Počas čistiacej akcie sa nezabudlo ani na edukačný aspekt. Diskutovalo sa o rôznych iniciatívach, ktoré Európska únia implementuje na boj proti odpadom a nelegálnym skládkam:

  1. 1. Ciele recyklácie: EÚ si stanovila za cieľ recyklovať 65% komunálneho odpadu a 75% odpadu z obalov do roku 2030. Tieto ambiciózne ciele sú kľúčové pre zníženie environmentálnej záťaže.

  2. 2. Zákaz jednorázových plastov: S účinnosťou od roku 2021 EÚ zakázala mnohé jednorázové plastové produkty. Prísnejšie pravidlá pre označovanie týchto produktov majú za úlohu znížiť ich spotrebu.

  3. 3. Smernica o skládkach: Európska únia reformuje legislatívu o skládkach. Cieľom je zredukovať množstvo odpadu smerujúceho na skládky a zvýšiť mieru jeho recyklácie a kompostovania.

  4. 4. Boj proti nelegálnym skládkam: Iniciatívy pre lepšie monitorovanie a reguláciu skládok včetně prísnejších trestov pre previnilcov, sú dôležité pre ochranu prírody.

Výzva pre občanov

Opatrenia prijaté EÚ majú za cieľ chrániť životné prostredie a zdravie jej občanov. Výzvou ostáva neustále pripomínať, že každý z nás môže prispieť k lepšej budúcnosti. Spoločné aktivity ako je dnešná brigáda nie lenže posilňujú komunitný duch, ale majú priamy pozitívny vplyv na naše okolie.

Táto akcia je dokonalým príkladom toho, ako môžu spoločné sily obyvateľov viesť k výrazným zmenám. Dúfame, že podobné iniciatívy sa budú naďalej šíriť a že spoločne dokážeme urobiť ešte viac pre našu krásnu planetu.


Priložené fotografie