Vianočné trhy v Lišov múzeum a otvorenie regionálneho informačného bodu Lišov v rámci BBSK

Dom v Lišove z roku 1887 sa stal novým informačným bodom regiónu Hont a Europe Dicert Banskobystrický región bol súčasťou tohto podujatia, ďakujeme. 

Lišov, 17.12.2022

V malebnej obci Lišov v regióne Hont môžete po novom nájsť a navštíviť obnovenú budovu z roku

1887, v ktorej sa vďaka záchrancom z občianskeho združenia Lišov Múzeum podaril vybudovať

regionálny informačný bod spojený s kaviarňou.

Občianske združenie Lišov Múzeum už od svojho vzniku v roku 2015 pôsobí ako inovatívna komunitná

organizácia v malej dedinke na južnom Slovensku s názvom Lišov. V areáli múzea sú tri časti. Prvou je

tradičný Lišovský dom, druhou je replika keltského obydlia a treťou časťou je galéria masiek, v ktorej sa

nachádza malý obchodík s výrobkami od miestnych remeselníkov, umelcov, farmárov. Združenie

uplatňuje vo svojich aktivitách princípy udržateľnosti, čo znamená využívanie miestnych materiálov,

miestnych zručností a vytváranie miestnych produktov a hodnôt.

Jakub Dvorský, zakladateľ občianskeho združenia Lišov Múzeum vysvetlil: „tento dom z roku 1887,

ktorého rekonštrukciu sme práve ukončili, bude slúžiť ako malé informačné centrum a kaviareň. Poskytne

návštevníkom informácie o regióne Hont, objekt bude slúžiť aj na prezentáciu prírodného staviteľstva a

tradičnej architektúry. Sme veľmi radi, že vznikol aj priestor pre malú kaviareň, pretože táto služba tu

vyslovene chýbala. Pri rekonštrukcii objektu boli použité pôvodné materiály ako je hlina, kameň a drevo.

Zároveň rekonštrukcia slúžila aj ako ukážka prírodného staviteľstva pre miestnych a zahraničných,

dobrovoľníkov, študentov, lektorov.“

Projekt vybudovania informačného bodu a malej kaviarne bol podporený sumou 10 000 eur Rozvojovou

agentúrou BBSK cez členský príspevok v oblastnej organizácii cestovného ruchu /OOCR/ Stredné

Slovensko. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja uviedol: „veľmi si ceníme

miestnych, ktorí vyvíjajú aktivity smerujúce k tomu, aby obyvatelia kraja nachádzali zmysel v bývaní na

vidieku. Aby rozvíjali potenciál oblastí, ktoré okrem cestovného ruchu a malovýroby nemajú veľa

príležitostí na rozvoj. Predstavitelia združenia Lišov Múzeum dokázali doslova rozprúdiť život v Lišove,

vďaka ich aktivitám sem smerujú dokonca návštevníci zo zahraničia. Preto pri tomto projekte niet pochýb

že finančná podpora smerovala do zmysluplnej aktivity, ktorá má význam nie len pre obec, ale pre celý

región.“

vzácnej termálnej minerálnej vody je tu skutočne mnoho tém, ktoré stoja za pozornosť“ uviedol Jiří Pěč

z oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko. Ako doplnil „prítomnosť Galérie Masiek

a aktivity občianskeho združenia Múzeum Lišov rozširujú možnosti trávenia času v regióne. Zároveň

dochádza k prepojeniu s už existujúcimi informačnými bodmi v Krupine a v Dudinciach, čo verím, povedie

k lepšiemu poskytovaniu najmä informačných služieb návštevníkom, čo zvýši záujem návštevníkov

o spoznávanie tohto krásneho regiónu.“


Priložené fotografie