Zážitkové vzdelávanie v Dudinciach: Osveta o Európskej únii prostredníctvom interaktívnych aktivít

Zážitkové vzdelávanie v Dudinciach: Osveta o Európskej únii prostredníctvom interaktívnych aktivít

Dňa 8. apríla 2024 sa tím EUROPE DIRECT Banskobystrický región vybral do malebného kúpeľného mestečka Dudince, kde zorganizoval vzdelávací deň pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka miestnej Spojenej školy. Tento deň bol venovaný nie len šíreniu povedomia o Európskej únii a jej klúčových aspektoch, ale aj zvyšovaniu informovanosti o praktických výhodách života v eurozóne.

Hlavné body školenia

Školenie sa zameralo na viacero edukačných oblastí:

  1. 1. Inštitucionálne základy EÚ: Žiaci sa detailne oboznámili s úlohami a dôležitosťou jednotlivých inštitúcií Európskej únii. Toto pochopenie je kľúčové pre mladé generácie, ktoré budú v blízkej budúcnosti formovať politickú scénu Európy.

  2. 2. Diskusia o výhodách členstva v EÚ a Eurozóne: Interaktívna diskusia poskytla priestor pre rozvoj kritického myslenia študentov pri hodnotení výhod, ktoré prináša integrácia Slovenska do týchto nadnárodných štruktúr, vrátane ekonomických a sociálnych benefitov.

  3. 3. Význam účasti na európskych voľbách: S blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu bol kladený dôraz na dôležitosť aktívnej účasti na demokratických procesoch, ktoré priamo ovplyvňujú budúcnosť únie.

Školenie nezahŕňalo len tradičné prednášky, ale aj rôzne formy pohybových a mentálnych aktivít:

  • Zoradenie krajín podľa počtu obyvateľov: Táto hra pomohla žiakom lepšie pochopiť demografickú štruktúru Európy a umožnila im aktívne sa zapojiť do učebného procesu.

  • Brain Gym: Série cvičení zameraných na stimuláciu mozgovej činnosti, ktoré podporujú lepšie zapamätanie si nových informácií a zvýšenie koncentrácie.

  • Bezpečnosť na internete: V čase narastajúcej kybernetickej hrozby bol veľký dôraz kladený na význam silných hesiel a bezpečných online praktík, čo je kritické pre mladých ľudí aktívnych na sociálnych sieťach.

Vrcholom dňa bol súťažný online kvíz, kde žiaci mohli preukázať svoje novozískané vedomosti o Európskej únii. Víťazi si odniesli hodnotné prezenty, čo malo za úlohu nielen motivovať, ale aj odmeniť ich za úsilie a záujem o európske záležitosti.

Tím EUROPE DIRECT Banskobystrický región opúšťal Dudince s pocitom dobre vykonanej práce a teší sa na ďalšie podujatia, kde môže ďalej šíriť osvetu a vedomosti


Priložené fotografie